Trưởng phòng sản xuất
Brief info

Ông Huỳnh Hữu có hơn 7 năm kinh nghiệm làm quản lý ở lĩnh vực cây cảnh.
Ông hiện tại đang phụ trách quản lý các vườn ươm của Công ty Cội Nguồn Xanh, đội xe vận chuyển.