Trưởng phòng kỹ thuật
Brief info

Ông Nguyễn Hữu Vũ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật cây cảnh.
Hiện tại ông Vũ đang phụ trách đội kỹ thuật cây cảnh của Công ty Cội Nguồn Xanh.