Trưởng phòng chăm sóc, bảo dưỡng
Brief info

Bà Tạ Thị Chinh tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP.HCM, chuyên ngành nông học.
Hiện tại, Bà Chinh đang phụ trách phòng chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan của Công ty Cội Nguồn Xanh.