Tạ Thị Chinh

Tạ Thị Chinh

Trưởng phòng chăm sóc, bảo dưỡng
Nguyễn Hữu Vũ

Nguyễn Hữu Vũ

Trưởng phòng kỹ thuật
Huỳnh Hữu

Huỳnh Hữu

Trưởng phòng sản xuất